Pages

Saturday, November 11, 2006

Sharhus-Sunnah dars - ash-Shaykh Muhammad al-'Anjaree


Shaykh Aboo 'Uthmaan Muhammad al-'Anjaree (hafidhahullaah) has restarted his lesson in Sharhus-Sunnah of Imaam al-Barbahaaree [d.329H] (rahimahullaah) in the diwaaniyyah of Shaykhs Taariq and Ahmad as-Subay'ee in Khalidiyya, Wednesday nights, beginning approx. 7pm, inshaa' Allaah.